Käyttöohje

Lisenssi

Verkkojulkaisun XML/TEI-muotoinen data on ladattavissa ja muokattavissa avoimella lisenssillä Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0). Kuvien lisenssi on Nimeä + EiKaupallinen + EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0).

Selaintuki

Verkkojulkaisu toimii parhaiten Chrome-, Firefox- ja Safari-selaimilla sekä uudemmalla, Chromium-pohjaisella Microsoft Edge -selaimella. Internet Explorer -selaimen käyttöä ei suositella. Parhaan käyttökokemuksen saamiseksi on hyvä varmistaa, että käytössä on selaimen uusin versio.

Aineistoluettelo

Aineistoluettelon voi järjestää otsikon tai keruuvuoden perusteella. Luetteloa voi suodattaa vasemman laidan faseteilla ja/tai luettelon päällä näkyvällä Suodata-kentällä.

Fasetit: Valitse jonkin fasetin alta yksi tai useampi arvo ja paina "Päivitä fasettivalinnat" -painiketta. Tulosluettelo rajautuu ja muiden fasettien arvot päivittyvät valintojen mukaisesti. Voit rajata tuloksia edelleen toistamalla askeleet. Poista fasetin arvo poistamalla valinta sen kohdalta ja painamalla painiketta uudelleen.

Suodata-valikko ja -kenttä: Suodata-kentän avulla voi suodattaa luetteloa otsikon, alueen, paikan, vuoden tai arkisto-idin perusteella. Kenttä tukee perus-, katkaisu- (*), sumeita (~) ja yhdistelmähakuja (AND, OR, NOT) sekä näiden yhdistelmiä. Hakutoiminnoista tarkemmin ks. hakuohjeet.

Suodattamattoman tai suodatetun aineiston XML-tiedostot sekä metatiedot taulukkomuodossa voi ladata omaan käyttöön luettelon päällä näkyvillä Data (XML) - ja Data (CSV) -painikkeilla.

Hakuohjeet

Kaikkia aineistoja voi hakea yläpalkin hakukentällä. Käytössä on reaaliaikainen haku: kun merkkijonoa kirjoittaa kenttään, haku pyrkii näyttämään pudotusvalikossa siihen mennessä kirjoitetulla merkkijonolla alkavat vaihtoehdot, joita aineistosta löytyy.

Hakutuloslistaus näyttää kussakin tuloksessa hakutermit korostettuna sekä kontekstiksi tietyn määrän merkkejä sen molemmin puolin. Tuloksia voi suodattaa valitsemalla jonkin vasemman laidan faseteista. Uuden haun voi syöttää joko yläpalkin tai fasettien päällä olevaan hakukenttään. Alla olevassa taulukossa on lueteltu hakutoiminnot.

merkkijono perushaku, palauttaa täsmälleen haetun merkkijonon
merkkijono* hakutulokset alkavat haetulla merkkijonolla
*merkkijono hakutulokset päättyvät haettuun merkkijonoon
merkkijono*merkkijono hakutulokset alkavat ja päättyvät haetuilla merkkijonoilla
merkkijono~ sumea haku, hakutulokset eroavat haetusta korkeintaan kahdella merkillä
merkkijono~1 sumea haku, hakutulokset eroavat haetusta korkeintaan yhdellä merkillä
"merkkijono merkkijono"~10 merkkijonot ovat tietyn sanamäärän etäisyydellä toisistaan
merkk?jono yksi merkkijonon merkki voi olla mikä tahansa
merkkijono merkkijono haetut merkkijonot esiintyvät hakutuloksessa
"merkkijono merkkijono" täsmälleen haettu fraasi
merkkijono OR merkkijono hakutulokset, joissa esiintyy jokin haetuista merkkijonoista
merkkijono AND merkkijono hakutulokset, joissa esiintyvät kaikki haetut merkkijonot
merkkijono NOT merkkijono hakutulokset, joissa esiintyy ensimmäinen merkkijono mutta ei toinen
[vvvv TO vvvv] metatietojen aikavälihaku, mukaan lukien alkuvuosi ja loppuvuosi
{vvvv TO vvvv} metatietojen aikavälihaku, ei sisällä alkuvuotta tai loppuvuotta

Erilaisia toimintoja voi yhdistellä samaan hakulausekkeeseen lukuun ottamatta sitä, että katkaisuhaun (*) ja sumean haun (~) merkkejä ei voi yhdistää samaan merkkijonoon. Hakulausekkeen osia ryhmitellään kaarisulkeilla (esim. AND- ja OR-hakujen yhdistäminen: (hakutermi OR hakutermi) AND hakutermi). Tähän lisättävä esimerkkejä, kun enemmän kamaa alustalla.

Metatietokenttiä arkisto-id, otsikko, alue, paikka, vuosi ja tiedonantaja voi hakea lisäämällä hakulausekkeen eteen kentän nimen ja kaksoispisteen. Esimerkiksi alue:Uusimaa palauttaa Uudeltamaalta kerätyt aineistot, alue:(Uusimaa OR Häme) Uudeltamaalta tai Hämeestä kerätyt aineistot. Mikäli haluaa löytää Uudeltamaalta kerätyt aineistot mutta jättää niistä pois Helsingin, voi muotoilla hakulausekkeen alue:Uusimaa NOT paikka:Helsinki. Lauseke paikka:Helsinki AND vuosi:[1963 TO 1966] löytää Helsingistä vuosien 1963 ja 1966 välillä kerätyt aineistot.

Tekstihaun ja metatietohaun voi myös yhdistää samaan hakulausekkeeseen. Esimerkiksi isä AND alue:Uusimaa palauttaa aineistot, joiden tekstissä esiintyy sana "isä" ja jotka on kerätty Uudeltamaalta.

Haun palauttamien korttien XML-tiedostot sekä niiden metatiedot taulukkomuodossa voi ladata omaan käyttöön tuloslistauksen päällä näkyvillä Data (XML) - ja Data (CSV) -painikkeilla.

Saavutettavuus eXist-db TEI Publisher

Error

Close