Tekijät

J. K. Harju: Laitapuolen kulkijoiden folklorea -verkkojulkaisu on toteutettu SKS:n arkiston ja tiedekustantamon yhteistyönä. Hankkeesta vastanneeseen työryhmään kuuluivat:

Niklas Alén, avoimen tieteen asiantuntija, SKS:n tiedekustantamo
Teemu Hirvonen, tietojärjestelmäasiantuntija, SKS:n arkisto
Maria Niku, asiantuntija, digitaaliset editiot, SKS:n tiedekustantamo
Eija Stark, kehittämispäällikkö, SKS:n arkisto
Tea Åvall, digitoinnin suunnittelija, SKS:n arkisto

Harjun kortiston litteroinnit on tuotettu koneellisesti tekstintunnistusteknologiaa käyttäen. Aineiston litteroinnista ja koodauksesta XML-muotoon vastasi Niklas Alén.

Verkkojulkaisun käyttöliittymän on suunnitellut Maria Niku eXist-db-alustalle TEI Publisher -sovellusta käyttäen.

Esittelytekstin verkkojulkaisuun on kirjoittanut folkloristi Heli Paakkonen, joka on parhaillaan valmistelemassa väitöskirjaa J. K. Harjusta.

Verkkojulkaisun etusivun ulkoasun on suunnitellut graafikko Anna Makkonen.

Saavutettavuus eXist-db TEI Publisher

Error

Close